17 December 2013 | Gent

18/08/2013

Genderbeleid in de praktijk

Cijfermateriaal toont aan dat er in Europa veel minder vrouwelijke dan mannelijke onderzoekers actief zijn in de wetenschap. Enerzijds kiezen er onvoldoende vrouwen voor een onderzoekscarrière, anderzijds vallen er teveel vrouwen af tijdens hun wetenschapsloopbaan. Hoe zorg je voor een groter aandeel van vrouwen in de top van de wetenschap? 

Lees meer >